Copy
Per als bons moments, Agraïment. Per als dolents, Esperança ...i sempre, sempre  il·lusió i molta alegria. Això és el que us desitgem per al 2015.
  
Copyright © 2014 Fundació La Roda d'Accions Culturals i del Lleure, Tots els drets reservats.