Equip gestor

Està format per:

  • Anna Corbella i Albero. Directora
  • Enrique Moral. Tècnic de projectes
  • Dolores Delgado. Tècnica de projectes