Història

La Fundació La Roda va ser creada a l’any 2003 i es hereva de l’associació La Roda nascuda el febrer de 1977 de la unió de 7 entitats de Barcelona. El principal objectiu de l’associació originaria era lluitar contra les mancances culturals de la ciutat en el camp del lleure infantil i juvenil i difondre la llengua, la cultura i les tradicions del país. L’associació La Roda programava espectacles, activitats culturals, organitza la primera Tamborinada i participa a les Festes de la Mercè i al Grec. A finals del mateix any, 60 entitats de Barcelona ja s’han adherit al projecte i es rep el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

A la dècada dels vuitanta el nombre de barris i d’entitats de la Roda no para d’augmentar i s’amplia el camp d’acció  a tot Catalunya i rep el suport de la Generalitat de Catalunya. La programació d’espectacles als barris es consolida i s’organitza l’emblemàtica campanya “El català a l’escola” com a suport de l’ensenyament en català. L’any 1988 es fa la I Campanya de Tallers als Barris, una eina de formació dirigida als monitors de les entitats i també es comença a editar la revista Carrer, una publicació quadrimestral sobre educació en el lleure i les arts escèniques per a tots els públics.

En els anys noranta, la importància de La Roda com a moviment d’educació en el lleure és reconeguda des de tots els àmbits i es confirma que és un dels principals circuits de programació d’espectacles per a infants i joves de Catalunya. La col·laboració de La Roda amb entitats i empreses públiques i privades s’incrementa: La Roda comença a actuar com a assessora, coordinadora i programadora de projectes educatius i culturals adreçats als infants i els joves..

El 1998, La Roda participa a la trobada europea Building Bridges, que es fa a la ciutat anglesa de Newcastle. L’objectiu és promoure el teatre com a eina d’educació per a joves en risc o situació d’exclusió social. Vint-i-quatre joves irlandesos, anglesos, alemanys i catalans i vuit professionals intercanvien tècniques i metodologies teatrals.

L’any 1999 el Govern de Catalunya declara La Roda Associació d’Interès Cultural.

El treball a Europa continua. La Roda participa al segon intercanvi de teatre per a joves en risc o situació d’exclusió social, Colours of Life. S’organitza a Colònia, Alemanya, i reuneix 26 joves i vuit professionals d’Alemanya, Catalunya, Anglaterra i Irlanda. El 2000, La Roda organitza a Barcelona la tercera trobada, 2000 Onades de Cel, que aplega durant una setmana 26 joves i vuit professionals alemanys, anglesos, portuguesos i catalans, que intercanvien mètodes i experiències en el camp de la pedagogia teatral.

Arribats a l’any 2003  es crea el que coneixem avui com a Fundació La Roda, que substitueix l’associació i amplia els seus objectius, i es en aquesta dècada que La Roda rep la Creu de Sant Jordi (2001), el Premi de Pedagogia de la Fira de Barcelona per la seva feina al Festival de la Infància (2002) i el Premi Catalunya de Comunicació i Relacions Públiques (2004).

Actualment, La Fundació La Roda programa més de 300 activitats l’any i està formada per 82 entitats infantils, juvenils i culturals de tot Catalunya, que treballen en barris de trenta-una poblacions amb el repte d’afavorir la cohesió social.