Objectius

La Fundació treballa per:
 • Millorar el lleure infantil i juvenil
 • Ser una eina de dinamització cultural i de lluita contra l’exclusió social
 • Estendre el lleure en català

 

En el lleure
 • Millorar el lleure dels infants i dels joves amb activitats educatives i enriquidores.
 • Afavorir el treball en xarxa, transversal i comunitari, i el debat, la reflexiói l’acció en el camp del lleure infantil i juvenil.

 

Cultura
 • Promoure la cultura, les tradicions festives i la llengua catalanes.
 • Afavorir el diàleg intercultural.

 

Educació
 • Treballar per l’educació en els valors, fomentar el respecte, el civisme, la participació i la solidaritat.
 • Aportar eines educatives i de formació als educadors/es de les entitats.

 

Art
 • Oferir i promoure programacions de qualitat d’espectacles per a tots els públics arreu de Catalunya i especialment a les zones més desafavorides.
 • Fomentar les arts escèniques i l’art com a eina educativa en el camp del lleure i de la lluita contra l’exclusió social.