Entrevista a Charo Tomás, directora IES Badia del Vallès

img_20150324_121318Charo Tomás és la directora del IES Badia del Vallès i col·laboradora entusiasta del projecte “Deslimita’M” al seu centre educatiu. Sobre aquesta experiència, li hem fet una petita entrevista.

Quina és la relació del teatre social a l’Institut?

L’IES Badia del Vallès ja fa molts anys que gaudeix d’aquest projecte, ja que de sempre hem pensat que el teatre té unes possibilitats enormes dintre del món de l’educació. En aquest sentit, el teatre social l’ubiquem dintre del currículum dels alumnes que cursen “l’aula oberta”. Això de l’aula oberta és un espai pels nois i noies de segon o tercer on es treballa el tema de les emocions i on ells poden expressar els seus neguits, els problemes que el poden afectar d’una forma lúdica i de teatre.

Què suposa aquesta activitat pels nois i noies?

La cohesió del grup i el respecte entre els nois i noies es nota molt, ja que al teatre social es crea un espai on la inhibició i la confiança sorgeix de forma espontània i els ajuda molt. Estem molt contents amb l’evolució del grup i de com s’involucren a l’activitat en general. Per l’Institut és una experiència molt enriquidora.

DESLIMITA’M és un projecte en el qual es treballa la transformació social a partir del teatre utilitzant-ho com a mirall de la realitat social que ens envolta i com a eina de reflexió i d’intervenció. Aquesta serà la vuitena edició del “Deslimita’M” que es va crear com a resposta a la necessitat d’organitzar una trobada amb els diferents grups d’adolescents que participaven en el projecte “Actuem” creat per la Fundació La Roda i l’Associació ImpactaT.