Equip gestor

Està format per:

  • Alfons Tiñena · Director
  • Enric Moral · Tècnic de projectes
  • Lola Delgado · Comptabilitat