Política de Privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES-RGPD:

En la FUNDACIÓ LA RODA D’ACCIONS CULTURALS I DE LLEURE ens comprometem a assegurar que les seves dades de caràcter personal es troben protegides i no s’utilitzen de forma indeguda. En facilitar-nos les seves dades personals i utilitzar el nostre lloc web, entenem que ha llegit i comprès els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s’exposen.

FUNDACIÓ LA RODA D’ACCIONS CULTURALS I DE LLEURE assumeix la responsabilitat de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea (Reglament general de protecció de dades -Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, RGPD-) i té l’objectiu de tractar les seves dades de manera lícita, lleial i transparent.

I. Responsable del tractament de les seves dades personals.
FUNDACIÓ LA RODA D’ACCIONS CULTURALS I DE LLEURE
C.I.F.: G-63172985
Adreça: Carrer la Sèquia , 9 Barcelona 08003
Correu electrònic: administracio@fundaciolaroda.cat

II. Finalitats principals del tractament de les seves dades personals.

Dades de fundacions
Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts, enviar informació sobre els serveis, activitats i esdeveniments d’interès de la fundació La Roda.

Dades de subscriptors
Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació, així com per a informar els subscriptors de les activitats, serveis i campanyes de la fundació, enviar-los informació de l’activitat de La Roda, invitacions a esdeveniments i de l’impacte del nostre treball.

Dades de contacte
Tractem les seves dades recollides a través del formulari de contacte per a la gestió de les seves consultes dirigides a l’Assessoria, Documentació, Formació, Publicacions i Representació.

Dades de donants
Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts, complir amb les obligacions legals i enviar informació sobre els serveis, activitats i esdeveniments d’interès de la fundació La Roda.

Dades de cookies
Podem utilitzar cookies quan l’usuari navega per les diferents pantalles i pàgines de la nostra web amb la finalitat de reconèixer als usuaris per a poder oferir-los un millor servei i més personalitzat. No obstant això, referent a això l’usuari podrà controlar el nivell de seguretat del seu equip mitjançant l’opció corresponent que tingui el seu programa navegador.

A més, la informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret ni identificat.

Dades d’imatges i veu
Tractem aquestes dades obtingudes de vostè mitjançant fotografies o enregistraments en els esdeveniments i reunions celebrats per la fundació La Roda, i el consentiment de la qual serà sol·licitat en el moment de la inscripció o durant l’esdeveniment, amb la finalitat d’utilitzar-les en les nostres publicacions, en la nostra web, en la composició d’arxius gràfics o vídeos gràfics, elaborats per a informar i/o donar a conèixer els serveis i activitats de la FUNDACIÓ LA RODA D’ACCIONS CULTURALS I DE LLEURE, tret que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o arrebossat el seu consentiment.

III. Com recaptem les seves dades personals.
Informació que vostè ens facilita
Recaptem les dades personals que vostè ens facilita a través de la nostra web, mitjançant formularis o camps a completar, inscripció en nostra newsletter o a través del correu electrònic.

En el moment de recollida se l’informarà de la nostra Política de protecció de dades.
Informació que recaptem de les seves visites en la nostra web
Recaptem i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visiten la nostra web, ja sigui perquè vostè ens facilita aquesta informació de forma activa o es trobi simplement navegant en la nostra web. Aquesta informació es recapta a través de cookies, per a més informació consulti la Política de cookies.

IV. Terminis de conservació.
Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran en la mesura que els necessitem a fi de poder utilitzar-los segons la finalitat per la qual van ser recaptats i segons la base jurídica del tractament dels mateixos d’acord amb la llei aplicable.
Mantindrem les seves dades personals mentre existeixi una relació o mentre no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades. En aquests casos, bloquejarem les seves dades, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació.

V. Legitimació per al tractament de les seves dades personals.
La base legal per al tractament de les seves dades personals és:
– Per compliment de la relació amb els usuaris.
– Pel compliment de diferents obligacions legals.
– Per interès legítim, per exemple, per motius de seguretat, gestionar consultes o sol·licituds.
– Amb el seu consentiment, per a l’enviament d’informació sobre la fundació.
– L’oferta de serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte o la relació existent entre les parts.

VI. Dades de menors.
Si l’usuari anés menor d’edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors abans de conducta a la inclusió de les seves dades personals en els formularis de la web. FUNDACIÓ LA RODA D’ACCIONSCULTURALS I DE LLEURE s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

VII. Els seus drets quan ens facilita les seves dades personals.

1. Quins drets li emparen en relació al tractament de les seves dades?
– Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
– Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
– Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
– Dret a oposar-se al tractament.
– Dret a la portabilitat de les dades.
– Dret a retirar el consentiment prestat.

Accés/rectificació i supressió: les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a l’execució del contracte.

Limitació: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Oposició: els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. FUNDACIÓ LA RODA D’ACCIONS CULTURALSI DE LLEURE deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions, i els mantindrem degudament bloquejats durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.

Igualment, l’interessat té dret a oposar-se a l’adopció de decisions individuals automatitzades que poguessin produir efectes jurídics o afectar-lo significativament.
Portabilitat: les persones interessades poden sol·licitar i rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o sol·licitar que els hi enviem a un altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.

2. Quan respondrem a la seva sol·licitud?
Respondrem a les seves peticions com més aviat millor i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà l’interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

3. Vostè té dret a retirar el seu consentiment?
L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de les seves subscripcions o aportació de dades.

4. On ha de dirigir-se per a l’exercici els seus drets?
Per a l’exercici dels seus drets, l’interessat podrà remetre carta amb totes les seves dades, incloent fotocòpia de DNI o passaport i indicació del dret que s’exerceix dirigint-se a FUNDACIÓ LA RODA D’ACCIONS CULTURALS I DE LLEURE, adreça C/ la Sèquia, 9 Barcelona 08003 o a través administracio@fundaciolaroda.cat.

VIII. Seguretat.
FUNDACIÓ LA RODA D’ACCIONS CULTURALS I DE LLEUREadopta i actualitza les seves mesures de seguretat organitzatives i tècniques amb la finalitat que el tractament de dades personals que realitza sigui conforme amb els requisits de la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea.

IX. Comunicacions electròniques.
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’informem que les adreces de correu electrònic podran ser utilitzades per a l’enviament d’informació de la nostra organització. Si no desitja rebre informació o vol revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades preguem el faci de la forma a dalt indicada o dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic administracio@fundaciolaroda.cat.

X. Modificacions a la present informació de protecció de dades.
FUNDACIÓ LA RODA D’ACCIONS CULTURALS I DE LLEURE es reserva el dret de modificar la seva Política de Protecció de Dades d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. Qualsevol modificació d’aquesta Política serà publicada en el lloc web.