Mosaic de Colors

Mosaic de colors es una proposta amb la que es vol millorar el lleure infantil i juvenil, promoure l’ús del català i lluitar contra l’exclusió mitjançant les arts escèniques, la cultura i les tradicions festives.

La metodologia que fem servir està basada en:

  • Aportar eines educatives, lúdiques, artístiques i culturals per al diàleg i la convivència
  • Treballar en xarxa amb teixit associatiu autòcton i inmigrant i crear vincles durables
  • Posar en relació col·lectius que viuen un al costat de l’altre però s’ignoren i es malfien.
  • És un projecte on es treballa amb la lluita contra els rumors i els prejudicis entre col·lectius diferents amb teatre fòrum i tallers de teatre social.