Programa – Acció Comunitaria

Projectes i accions que es desenvolupen amb l’objectiu d’apoderar una comunitat

Roda rodem
Col·laborem en l’apoderament d’aquests joves posant a la seva disposició professionals del món de la comunicació i del cinema amb la finalitat d’assessorar-los a l’hora de crear documentals. Uns documentals que serveixen per fugir de la incertesa i del buit social, que proporcionen una dosi important de realitat i que permeten descobrir punts de vista diferents.

Actuem
Es fonamenta en el treball i l’experimentació a través del teatre social i el teatre de l’oprimit, que permeten abordar els conflictes personals i socials d’una manera alhora dinàmica, reflexiva i resolutiva.

Deslimita’m
Trobada de Teatre Social on es reuneixen els grups que han treballat en els tallers del projecte ACTUEM. Durant els tallers, han creat una obra curta en què expressen els seus conflictes, les seves preocupacions i les seves aspiracions, i és l’obra que representen a la trobada.

TEATRE SOCIAL.-El teatre com a eina de transformació social i d’integració. El fet teatral es configura així recurs lúdic i també com a element de canvi social i eina educativa.

Comunica’t
Amb aquest projecte apostem per les noves tecnologies per que els joves aprenguin a comunicar el que es fa als seus territoris. Donar a conèixer totes les notícies del que es mou en l’àmbit associacionista i especialment en l’àmbit de l’educació en el lleure.

Amb Ulls de Barri
“Amb Ulls de Barri” és un projecte de creació artística comunitària que pretén reflexionar sobre l’espai públic dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Es tracta d’un projecte que vol treballar des de la xarxa d’entitats i associacions presents al territori.