Consum responsable

DeTendes.– És la eina que fem servir dins el programa “Consum responsable” Utilitza diverses formes
d’expressió cultural i artística per arribar als infants i joves i llurs famílies. S’adreça molt especialment a
les nostres entitats adherides, però també a la població en general a traves de la feina que fan en els espais
formals i informals comunitaris en els seus barris. També volem treballar amb la “Xarxa de Consum
Solidari “ per reforçar amb les nostres propostes el seu projecte del Mercat de Pagès. El projecte està
concebut per ressaltar la importància de les actituds personals amb l’objectiu d’aconseguir que tots
plegats assumim un paper actiu en el consum responsable amb voluntat de transformació social.