Programa – Salut

Convençuts de la importància de l’educació per a la salut dels infants i joves impulsen projectes amb l’objectiu d’establir un marc educatiu per a les diferents actuacions en promoció de la salut. Prova d’això son les diferents activitats realitzades amb el Servei Català de la Salut i el conveni signat amb ells.