Espais d’Art

Espais d’Art és un projecte artístic d’intervenció als hospitals amb diferents disciplines artístiques que busquen la millora del benestar del pacient i facilitar una ràpida recuperació dels usuaris que participen d’aquesta experiència. El nostre objectiu principal és doncs apropar l’art i la cultura als entorns hospitalaris amb pacients d’edats molt diverses, però fent especial èmfasi en els més petits. És també una intervenció que persegueix fomentar la participació activa dels pacients en els espectacles i/o activitats que portem en aquests entorns hospitalaris.