VI Edició del Deslimita’m

imagesLa Fundació La Roda i ImpactaT Intervencions Teatrals, amb la col·laboració de la Fundació Autor de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE), presenten la VI Trobada de Teatre Social per a Joves «Deslimita’m», que tindrà lloc el dissabte 20 d’abril, de 10.00 a 14.30 hores, al teatre BARTS de Barcelona (antic Artèria). Entrada Gratuïta!

La Fundació La Roda va crear al 2006 Deslimita’m com a resposta a la necessitat de fer una trobada amb els diferents grups d’adolescents que participen al Projecte de tallers de teatre social per a joves amb risc d’exclusió “Actuem”, dut també a terme per les mateixes entitats.

Actuem! planteja una intervenció de tipus preventiva i de suport destinada a joves i adolescents en risc o en situació d’exclusió social i ho fa des del teatre utilitzat com a eina conductora, basant-se en la metodologia del Teatre de l’Oprimit d’Augusto Boal.

Els resultats assolits en els darrers  anys (el projecte es va iniciar al 2006) avalen un projecte que ha demostrat tenir un alt índex de qualitat formativa i educativa, amb professionals molt implicats i un treball difícil però motivador que ha assolit molts dels objectius marcats amb grups de joves amb diverses problemàtiques lligades a l’exclusió social.

El Teatre Social, com el seu nom indica, troba la seva matèria primera en la realitat social de l’entorn i la quotidianitat, amb els conflictes i les contradiccions que els conformen, uns conflictes que sovint afloren i s’expressen a través de la violència, la claudicació, l’aïllament, la formació de guetos, la delinqüència, l’absentisme, el fracàs escolar… <--break->

Si a aquesta característiques se li afegeix que en aquest tipus de teatre tothom és actor i protagonista, tenim una disciplina artística que es converteix en una eina educativa i de prevenció de gran utilitat.

En àmbits com l’educació, en el lleure i la intervenció social, el teatre social es converteix doncs en una eina efectiva, una eina dinàmica i participativa que permet treballar de manera satisfactòria i amb resultats notoris especialment amb col·lectius en risc o en situació d’exclusió per causes com la desestructuració familiar, l’absentisme i el fracàs escolar, el racisme i la xenofòbia, el desemparament, les discapacitats psíquiques, etc. Fomenta la reflexió, la motivació, la participació, l’esperit crític, la millora de les habilitats socials, la confiança en les pròpies capacitats i habilitats, el treball en equip, els valors com la solidaritat, el respecte, el diàleg, la interculturalitat, la democràcia… Uns conceptes que són fonamentals per viure en harmonia amb l’entorn i amb si mateix. El treball que es fa té efectes positius tan en el jove o adolescent que hi participa com en l’entorn d’aquesta persona: l’escola i la família.

L’art es un mitjà de transformació molt potent. El teatre dona un sentit diferents a les emocions. En el taller de teatre social l’adolescent te la oportunitat de controlar-les o dirigir-les, cosa que en la vida real moltes vegades no te la ocasió de fer.

Assajar la realitat ens dona nous recursos, la oportunitat de fer les coses d’una manera diferent o de veure’ns des de fora. Mitjançant el teatre aprens a domesticar les emocions, els impulsos, les pors jugant, sense buscar una finalitat terapèutica o educativa.