Equip

Està format per:

  • Àrea d’administració: Jordi Casassas
  • Àrea estratègica: Alfons Tiñena
  • Àrea de projectes: Enric Moral i Marta Cuadro
  • Àrea de comunicació: Andrea Ramos