Programa – Medi Ambient

Impulsem iniciatives que utilitzen diverses formes d’expresió cultural i artística per sensibilitzar a infants i joves.

Les diverses iniciatives en l’àmbit de l’educació ambiental per als nens i nenes es canalitzen a través de projectes destinats a escoles de primària i secundària en coordinació amb el Programa “La Roda als Barris” per tal d’optimitzar recursos i evitar duplicitats.