Copy
No pot veure correctament aquest correu electrònic?
Vegi-ho al seu navegador.
Butlletí electrònic de la Fundació La Roda -Novembre 2017

Compromesos amb la cultura, l'educació i els valors en el lleure, el joc, l'esforç i el treball en equip.

Programacions Nadalenques
 
Som solidaris

 
Tens 1 minut?
Llavors pots canviar moltes coses.
"Quan jo tenia POR"
Cada dia 85 menors demanen ajuda al telèfon contra l'assetjament escolar: 900 018 018. 
 

Mira't els espectacles familiars GRATUÏTS pel mes de novembre

Som Responsables!
 
FENT SERVIR EL LOGO FAS RODA!! 
Perquè fent aquest gest t'estàs solidaritzant amb els milers de voluntaris, amics, associacions, entitats, grups d'espectacles, actors, pallassos, titellaires, monitors, educadors, nens, nenes, famílies.... que durant molts i molts anys han passat i passaran per La Roda
Amb el suport de: