Transparencia

Consulta els comptes anuals auditats que acrediten la feina ben feta.

Consulta els ingressos i despeses del 2019.