Imatge comunicativa de l’entitat

És obligatori que totes les activitats, creativitats i les peces de comunicació que reben el nostre suport incloguin el logo de la Fundació La Roda i s’haurà d’etiquetar l’entitat a les xarxes que es facin servir per a la comunicació de l’esdeveniment ací com enviar imatges al correu: comunicacio@fundaciolaroda.cat

Les nostres xarxes socials:
https://www.instagram.com/fundaciolaroda
https://www.facebook.com/FundacioLaRoda
https://twitter.com/FundacioLaRoda