La Fundació La Roda signa el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022

compromis2La Fundació La Roda ha signat el Compromís Ciutadà per a la sostenibilitat 2012-2022 per una Barcelona més equitativa, pròspera i autosuficient. Amb aquesta signatura ens comprometem a millorar els nostres processos, fomentar actituds responsables i, en general, a ajudar al fet que Barcelona sigui una ciutat més sostenible, neta i respectuosa amb el medi ambient.
El Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat és el fruit d’un intens procés protagonitzat per la societat civil amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat d’avançar col·lectivament en la construcció i tranformació d’una ciutat més sostenible d’acord amb 10 grans objectius i 100 línies d’acció.

Aquest compromís inclou punts com el foment del transport públic, el foment dels espais verds a la ciutat, l’educació ciutadana, l’ús racional dels recursos o l’eficiència energètica entre d’altres.
Des del nostre àmbit d’actuació, ens esforçarem a fomentar el reciclatge, l’aprofitament dels recursos dins de la nostra entitat i fomentar l’ús del transport públic tant entre l’equip administratiu com en les entitats que estan adherides a la Roda.

 

Entre tots, farem de la nostra ciutat un lloc millor per viure.

 

Compromís 22

 

Més informació