Deslimita’m

Deslimita’m, és una trobada de teatre social oberta a totes les persones que vulguin descobrir el poder transformador i no violent del teatre. Utilitzant-lo com a mirall de la realitat i com a mitjà per a la reflexió i transformació social.

Deslimita’m va néixer al 2006 impulsat per dues entitats: La Fundació La Rodai l’Associació ImpactaT. La Fundació La Roda és una de les entitats més importants de Catalunya en l’educació del lleure en l’àmbit infantil i juvenil, reconeguda per fomentar l‘art com una eina educativa. I l’Associació ImpactaT éspionera i precursora del teatre social com a eina de reflexió i transformació social al nostre país, i dia rere dia s’esforça per seguir apropant aquesta disciplina i les seves tècniques a tot tipus de col·lectius des de fa més de 12 anys.

Deslimita`m és la culminació d’un any de feina feta, amb joves majoritàriament en situació de risc d’exclusió social, mitjançant el teatre social. Els projectes Actuem! i Mosaic de Colorsinclouen el teatre social com a eina de treball des del 2006. La Fundació La Roda, amb el suport de diverses administracions i entitats, impulsa la programació dels tallers de teatre social per a joves amb l’objectiu de posar a disposició d’aquests, eines per resoldre conflictes i prevenir i reconduir situacions de vulnerabilitat social.

Deslimita`m i el teatre social són projectes impulsats per la Fundació la Roda i l’Associació ImpactaT.

Qui participa?

Cada grup està format per uns 8-15 nois i noies d’edats entre 12 i 18 anys, acompanyats per una parella d’educadors socials que han treballat amb ells durant tot el curs.

Com?

Cada grup de teatre representa la peça que ha creat durant el curs. Com sempre, el treball és el resultat de les experiències compartides a les classes.

Els joves ens mostren quines són les seves preocupacions, les seves pors o els seus dubtes utilitzant els recursos i les eines que els hi dóna el llenguatge teatral, al mateix temps que ho comparteixen amb els altres.

Les peces tenen una durada d’entre 10 i 20 minuts.

Una vegada acabada la representació es fa un fòrum de 15 minuts, on els assistents poden dialogar amb els nois i noies que acaben d’actuar per tal de compartir les seves inquietuds o dubtes respecte a la peça que acaben de veure.
En total es dediquen 30 minuts per companyia.

Per què?
Creiem que aquesta Trobada de Joves és molt important dins el tancament del procés del treball de teatre com a eina de transformació i reflexió social dels diferents projectes que inclouen el teatre social.
Arribat a aquest punt del procés de grup, els participants necessiten compartir les experiències que han viscut i oferir-les als altres.
Adonar-se que estan en un teatre i que tot allò que mostren està passant dins d’aquest espai teatral.

El teatrecom a espai màgic no convencional on la realitat es transforma i és transformable.

Donar l’oportunitat a aquests adolescents de poder viure aquesta circumstància en un teatre com l’Arteria pot significar un punt d’inflexió dins la seves històries.
Com a públic assistiran totes aquelles persones que estiguin interessades a conèixer aquests tipus de teatre, així com la resta de grups que han participat en algun període d’aquest curs en el projecte però no han tingut marge de temps per poder arribar fins a la Trobada i participants d’altres edicions.