La Roda als Barris

La Roda als Barris és el projecte troncal de Fundació La Roda. Consisteix en una extensa programació d’espectacles familiars i de tallers lúdics i formatius amb la participació de prop de cent entitats d’educació en el lleure situades en els barris més desfavorits de les diferents poblacions on incidim. Al mateix temps incorpora l’edició de la revista CARRER a través de la qual arribem a més de 4.000 adreces del món educatiu, de gestors culturals, de responsables de les institucions i polítics i entitats de lleure  per donar-los notícia de tot el que es mou en l’àmbit associacionista i especialment en l’àmbit de l’educació en el lleure.

És una iniciativa associativa que d’una banda dóna vida a més de setanta companyies d’una qualitat excel·lent que es dediquen al món de l’espectacle familiar i de l’ educació en el lleure, i de l’altra reforça les línies educatives i d’integració de 81 entitats dels barris i poblacions més desafavorides o bé amb més mancances de recursos socioculturals.

Les entitats beneficiàries de la programació estan situades en barris amb importants reptes de cohesió social i amb molta població nouvinguda. Aquests barris tenen un fort nivell de població en risc d’exclusió social mancades de recursos educatius i formatius, són entitats que es dediquen a formar en valors de convivència i participació i necessiten reforç fent una tasca de dinamització de la vida social, cultural i associativa als barris amb més reptes i feina a fer.

Els objectius:

  • Oferir espais lúdics, de jocs i de festa que convidin els assistents a un coneixement directe i viscut de la cultura catalana.
  • Oferir activitats lúdiques que siguin alhora un complement de participació i d’educació en els valors per a les associacions, els esplais i els col·lectius d’educació en el lleure del nostre país, que són els millors espais d’educació ciutadana.
  • Afavorir la relació intergeneracional i intercultural, i més enllà de la cohesió social, mitjançant l’art i la cultura i transformant l’espai públic en espai de trobada i per compartir cultura i educació.