Comunica’t

Comunica`t 2012 es un projecte socioeducatiu amb adolescents i joves en risc o situació d’exclusió social a travès de les tecnologies de la comunicació. El lloc de realització de l’activitat es a tot Catalunya amb la col·laboració d’altres entitats d’educació en el lleure.

És un projecte que pretén des d’una metodologia eminentment practica i motivadora conscienciar als adolescents i joves, de la importància de la informació, entesa com un dret, per tal de poder assolir una plena ciutadania. Els tallers que conformaran el curs han de permetre que els adolescents i joves adquireixin les capacitats i coneixements necessaris per a poder llegir, analitzar i crear informació tot participant en el projectes d’una radio per internet. Comunica‘t és un projecte que vol fomentar l’ús del català oral en un entorn de comunicació i difusió del món associatiu i de tot allò que pugui ser d’interès als barris o ciutats dels grups de treball.

Origen de la idea: La Roda té com a objectiu fundacional incidir en la integració dels nouvinguts. Aquesta tasca es fa des del 1977 a través de les festes populars i tradicionals, l’art i la cultura i la formació dels agents implicats en l’educació en el lleure.

Antiguitat de la proposta: Aquesta nova proposta parteix de l’experiència positiva que ha desenvolupat la Fundació Cívica Oreneta del Vallès, una entitat adherida a la Fundació de la Roda, durant tres anys al municipi de Badia. Hem valorat com a molt interessant convertir-ho en un projecte que liderat per la Roda es pugui implementar en altres poblacions.

La finalitat del projecte

Comunica‘t és un projecte que vol fomentar l’ús del català oral en el entorn de les tecnologies de la comunicació tot afavorint la difusió de la feina del món associatiu i de tot allò que pugui ser d’interès als barris o ciutats dels grups de treball dels adolescents i joves participants.

Els objectius

Fomentar l’us oral del català entre joves i adolescents a partir d’una proposta d’activitat lúdica, creativa i engrescadora, com és la comunicació en un entorn de radio per internet.

Objectius específics:

1.- Fomentar l’interes per parlar en català tot perdent certs prejudicis i la

manca de confiança.

2.- Fomentar i motivar la participació de tots els col.lectius.

3.- Consolidar la creació d’un mitja de comunicació sostenible a partir

d’aconseguir el màxim de participació de voluntaris.

4.- Apostar, en el disseny i en la implementació tècnica del projecte, per el

programari lliure en català.

5.- Donar a conèixer el que es fa als territoris implicats .

6.- Fomentar el treball cooperatiu.

7.- Millorar les habilitats particulars dels participants.

8.- Fomentar el voluntariat i l’implicació amb l’entorn.

És un projecte que pretén des d’una metodologia eminentment practica

i motivadora conscienciar als adolescents i joves, de la importància de

la informació, entesa com un dret, per tal de poder assolir una plena

ciutadania. Els tallers que conformaran el curs han de permetre que els

adolescents i joves adquireixin les capacitats i coneixements necessaris per a

poder llegir, analitzar i crear informació tot participant en el projectes d’una

radio per internet. Comunica‘t és un projecte que vol fomentar l’ús del català

oral en un entorn de comunicació i difusió del món associatiu i de tot allò

que pugui ser d’interès als barris o ciutats dels grups de treball.