Comunitat, aprendre des de l’acció

Aconseguir que la creació d’un documental fomenti l’anàlisi, la reflexió i l’esperit crític sobre la realitat que ens envolta, les identitats individuals i de grup, les relacions amb els altres i la capacitat de transformació social de l’espai més proper, al barri. L’eina que es fa servir per realitzar aquest projecte és el Documental Participatiu i el graffiti educatiu, que recolliran tot el procés de la feina comunitària.
L’art videogràfic com a eina socioeducativa, ens ha semblat que pot convertir la població juvenil en
protagonista i líder, al recollir en un documental participatiu les accions que es defineixin de transformació social en el seu entorn mes proper.